System geolokalizacji łóżek szpitalnych w erze Bluetooth Low Energy (BLE): Optymalizacja przepływu i poprawa opieki nad pacjentami

Blog

System geolokalizacji łóżek szpitalnych w erze Bluetooth Low Energy (BLE): Optymalizacja przepływu i poprawa opieki nad pacjentami

Appmedica - śledzenie łóżek szpitalnych

Zarządzanie łóżkami szpitalnymi to złożony proces, który ma kluczowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania placówki medycznej. Nieefektywne zarządzanie łóżkami może prowadzić do wąskich gardeł w przepływie pacjentów, anulowanych operacji, wydłużonych czasów oczekiwania i obniżenia satysfakcji pacjentów. W erze technologii Bluetooth Low Energy (BLE) inteligentne systemy zarządzania łóżkami oferują innowacyjne rozwiązania, które mogą zrewolucjonizować ten obszar.

Łóżka szpitalne są kluczowym zasobem, którego deficyt może prowadzić do znaczących strat czasowych i finansowych. Nieznajomość aktualnej lokalizacji łóżek, a także brak danych o ich dostępności, wprowadza chaos organizacyjny i ekonomiczny. Statystyki wskazują, że personel medyczny spędza znaczną ilość czasu na poszukiwaniu niezbędnego sprzętu, co skutkuje zwiększonymi wydatkami na sprzęt medyczny – nawet o około 25% powyżej rzeczywistego zapotrzebowania.

Systemy śledzenia łóżek oferują rozwiązanie tych problemów poprzez ciągłe dostarczanie aktualizacji na temat lokalizacji i statusu łóżek. Integracja takiego systemu z obecnymi metodami zarządzania łóżkami umożliwia personelowi medycznemu lepsze zarządzanie przepływem pacjentów, efektywniejsze zarządzanie przyjęciami, wypisami oraz procesami czyszczenia i dezynfekcji oraz utrzymania. Efektywne systemy śledzenia łóżek to klucz do optymalizacji zasobów szpitalnych i podniesienia jakości opieki nad pacjentami oraz ich bezpieczeństwa.

Wyzwania w zarządzaniu łóżkami szpitalnymi

Szpitale borykają się z szeregiem wyzwań w zakresie zarządzania łóżkami, takich jak np. słaba widoczność łóżek, czy opóźnienia w przepływie pacjentów. To pierwsze przekłada się na brak dostępu do aktualnych informacji o lokalizacji i stanie łóżek. Może to utrudniać personelowi identyfikację dostępnych łóżek dla przychodzących pacjentów. To drugie oznacza długie czasy oczekiwania na łóżka. To może prowadzić do frustracji pacjentów i personelu, a także do anulowania operacji. Wąskie gardła występują, gdy zapotrzebowanie na łóżka lub konkretne usługi szpitalne przekracza dostępne zasoby. Nieskuteczne zarządzanie takimi sytuacjami może mieć szereg negatywnych konsekwencji, zarówno dla pacjentów, jak i dla samego szpitala:

 1. Wydłużone czasy oczekiwania: Pacjenci mogą czekać dłużej na przyjęcie do szpitala, na zabiegi lub na przeniesienie do oddziału.
 2. Spadek rentowności: Anulowane operacje, wydłużony czas pobytu pacjentów i nieskuteczne wykorzystanie zasobów mogą prowadzić do strat finansowych dla szpitala.
 3. Obniżenie satysfakcji: Długie czasy oczekiwania, brak komfortu i opóźnienia w leczeniu mogą prowadzić do obniżenia satysfakcji pacjentów z opieki medycznej.
 4. Opóźnienia w leczeniu: Wąskie gardła mogą prowadzić do opóźnień w rozpoczęciu leczenia, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie pacjentów.
 5. Pogorszenie komfortu: Dłuższe przebywanie na SORze lub w innych zatłoczonych miejscach szpitalnych może być dla pacjentów stresujące i niewygodne.

Istotnym elementem są również niewykonane przeglądy łóżek – brak regularnych przeglądów może prowadzić do awarii łóżek, co z kolei skutkuje niedoborem dostępnych łóżek i dodatkowymi kosztami. Drugim, wcale nie mniej istotnym problemem, jest bezpieczeństwo pacjenta – wszak nowoczesne łóżko elektryczne to złożone urządzenie, które powinno przechodzić również testy bezpieczeństwa elektrycznego. Przy czym podkreślić należy również to, na co zwracaliśmy uwagę w artykule porównującym profesjonalne systemy zarządzania majątkiem do systemów ERP i EOD, że “zobowiązaniem szpitala jest realizacji kontraktu zgodnie z par. 7 ust 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, który nakłada konkretne wymogi tj: aparatura medyczna i sprzęt medyczny posiadające stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów wykonanych przez uprawnione podmioty.”. Link do rozporządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001400

Kolejny istotnym elementem jest zarządzanie dezynfekcją łóżek. Brak kontroli nad statusem łóżka, przekładające się na to, że nie jest wykonywane należycie czyszczenie i dezynfekcja, może w konsekwencji prowadzić do wzrostu zakażeń szpitalnych. Wg raportu NIK “Średni pobyt pacjenta w szpitalu, u którego nie stwierdzono zakażenia szpitalnego, wynosił 5,64 dnia, podczas gdy pobyt pacjenta z rozpoznanym zakażeniem szpitalnym był znacznie dłuższy i wynosił 16,35 dnia. “. I pomimo, nawet jeśli przyjmiemy, że braki dezynfekcji łóżek są źródłem tylko części zakażeń, to i tak konsekwencją są koszty idące co najmniej w setki tysięcy złotych.

Inteligentne systemy zarządzania łóżkami oparte na BLE

Rozwiązania oparte na technologii BLE oferują szereg korzyści, które mogą znacząco usprawnić zarządzanie łóżkami szpitalnymi. Oto niektóre z kluczowych funkcji tych systemów:

 1. Dokładna lokalizacja łóżek: Systemy te wykorzystują tagi BLE do śledzenia lokalizacji łóżek w czasie rzeczywistym, zapewniając personelowi dokładne informacje o tym, gdzie znajduje się każde łóżko.
 2. Optymalizacja przepływu pacjentów: Systemy śledzenia mogą automatycznie przydzielać łóżka przychodzącym pacjentom na podstawie ich potrzeb i historii medycznej, co skraca czas oczekiwania i poprawia przepływ pacjentów.
 3. Monitorowanie stanu łóżek: Systemy te mogą monitorować stan łóżek, takie jak pozycja, zajęcie i czas użytkowania, co pozwala należycie utrzymywać stan techniczny urządzenia i zapobiegać jego awariom.
 4. Możliwość łatwej rozbudowy o systemy śledzenia innych urządzeń / pacjentów / personelu niższego rzędu: Takie rozbudowane systemy mogą generować alerty w przypadku próby przekroczenia odpowiedniej strefy przez daną osobę, przeniesienia łóżka poza wyznaczony obszar lub opuszczenia szpitala mniejszego sprzętu, co pomaga zapobiec kradzieży lub utracie aparatury medycznej.

Korzyści z wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania łóżkami

Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania łóżkami opartego na BLE może przynieść szereg korzyści dla szpitali, takich jak:

 1. Poprawa przepływu pacjentów: Skrócenie czasu oczekiwania na łóżka, zmniejszenie liczby anulowanych operacji i usprawnienie procesu przyjmowania i wypisywania pacjentów.
 2. Zwiększona wydajność personelu: Personel może poświęcać więcej czasu na opiekę nad pacjentami, a mniej czasu na poszukiwanie łóżek i zarządzanie nimi.
 3. Poprawa satysfakcji pacjentów: Krótsze czasy oczekiwania, lepsza opieka i bardziej komfortowe środowisko szpitalne.
 4. Zmniejszenie kosztów: Zmniejszenie liczby anulowanych operacji, skrócenie czasu pobytu pacjentów w szpitalu i obniżenie kosztów serwisu łóżek.
 5. Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów: Bezpieczeństwo pacjentów to kluczowa rzecz, przejawiająca się w zdolności do szybkiego reagowania na ich potrzeby oraz w ograniczeniu ryzyka związanego z błędami i zaniedbaniam. Użycie inteligentnych systemów zarządzania łóżkami opartych na BLE zapewnia dokładne monitorowanie stanu łóżek, co minimalizuje ryzyko użycia wadliwego sprzętu i pozwala na szybsze przystosowanie się do zmieniających się wymagań pacjentów.

Podsumowanie

Jak opisano powyżej, nowoczesne rozwiązanie do zarządzania w czasie rzeczywistym może pomóc przezwyciężyć niektóre z największych wyzwań, przed którymi stoją dzisiejsze szpitale. Inteligentne systemy zarządzania łóżkami oparte na BLE oferują przełomowe rozwiązania dla szpitali, które chcą zoptymalizować przepływ pacjentów, poprawić opiekę nad pacjentami i obniżyć koszty. Dzięki dokładnej, działającej z dokładnością do kilku merów, technologii śledzenia, monitorowaniu stanu oraz automatyzacji procesów systemy te mogą zrewolucjonizować sposób zarządzania łóżkami szpitalnymi przenosząc je faktycznie do poziomu zachodnioeuropejskiego, nie wspominając o Stanach Zjednoczonych – w krajach tych rozwiązania geolokalizacji są z powodzeniem stosowane od lat.

Najlepszym krokiem do poprawy systemu zarządzania łóżkami szpitalnymi jest zaplanowanie rozmowy z jednym z naszych specjalistów, który pokaże, jak rozwiązania mogą pomóc osiągnąć wymienione korzyści w Twoim szpitalu.

Sprawdź podobne artykuły:

2024-05-16T13:26:45+00:00
Go to Top