Dla szpitali2023-04-11T10:38:06+00:00

Dla szpitali

Appmedica to kompleksowy program do zarządzania aparaturą i infrastrukturą szpitala

Appmedica zorientowana jest na funkcjonalne i instytucjonalne ewidencjonowanie majątku świadczeniodawców i powiązanych z nimi dokumentów. System dba również o terminowość wykonywania przeglądów i umożliwia zarządzanie zadaniami – naprawami, przeglądami, diagnozami – ale również oferuje znaczną ilość rozwiązań funkcjonalnych, tworzonych we współpracy z pracownikami kilkudziesięciu polskich szpitali. Dzięki temu udało nam się stworzyć profesjonalny program dla szpitala, efektywnie wspomagający procesy zarządzania sprzętem medycznym.

Zobacz jak Appmedica wspomaga
poszczególne osoby

Program dla działu aparatury

Wg raportów Najwyższej Izby Kontroli zarządzanie aparaturą medyczną nie jest najsilniejszym punktem polskich szpitali. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak odpowiednich narzędzi, takich jak Appmedica. Nasze profesjonalny system do zarządzania aparaturą medyczną w pełni organizuje pracę działu bioinżynierii / aparatury medycznej. Niezależnie od liczby pracowników działu – czy jest to duży, wieloosobowy zespół, czy jedno niezależne stanowisko – nasz program wspomaga nadzór nad aparaturą, wyznaczając standard zarządzania danymi według określonego procesu. Jest to możliwe dzięki określonym narzędziom, które powstały w programie specjalnie pod kątem aparatury medycznej. Począwszy od słowników (włącznie ze słownikami Narodowego Funduszu Zdrowia), poprzez raportowanie przestojów urządzeń, na narzędziach do analityki kosztów i rozliczania skomplikowanych umów serwisowych kończąc.

Program dla działu technicznego / eksploatacji

Program dla działu technicznego pozwala na prowadzenie rejestru budynków wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, takimi jak ich wymiary bądź kubatura.
Posiada możliwość przypisywania pomieszczeń i instalacji technicznych znajdujących się w budynku do sprzętu, z możliwością jego odfiltrowania, osobno na aparaturę medyczną oraz pozostałe kategorie sprzętu. Moduł zawiera ewidencję pomieszczeń znajdujących się w danym budynku z informacją o ich wymiarach, rodzajach oświetlenia, podłóg itd. Wszystkie dane dot. majątku w tym zakresie opatrzone funkcją prowadzenia pełnego rejestru napraw i przeglądów wraz z ich kosztami.

Program dla działu IT

Moduł IT programu Appmedica to kompleksowe narzędzie wspomagające działanie zespołu odpowiedzialnego za sprzęt, oprogramowanie i infrastrukturę informatyczną w szpitalach – pomaga zarządzać danymi na temat licencji, uprawnień, przypisanego software’u oraz możliwości dostępowych. Zapewnia pełną kontrolę nad serwisem i przeglądami sprzętu i oprogramowania.

Moduł Zaopatrzenie

Program dla działu zaopatrzenia

Moduł Zaopatrzenie jest rozwiązaniem, które ułatwia zamawianie produktów, jak obsługę procesu realizacji dostaw i ich rozliczania. Program dla Działu Zaopatrzenia pomaga w zarządzaniu umowami, kontrolowaniu wykorzystania ich ilościowego i kwotowego oraz ich rozliczaniu. Każdy pracownik szpitala może używać intuicyjnego interfejsu systemu Appmedica do zgłaszania zapotrzebowania na produkty, takie jak części, materiały eksploatacyjne, akcesoria biurowe, środki czystości i inne. Ten moduł jest w pełni konfigurowalny oraz zintegrowany z innymi modułami programu Appmedica.

Program dla działu zamówień

Moduł Wnioski Zakupowe pozwala na intuicyjne zarządzanie procesem wnioskowania o zakupy w szpitalu. Dzięki temu modułowi, użytkownicy mogą łatwo i szybko składać wnioski, dodawać dokumenty oraz przyporządkowywać wnioski do odpowiednich działów lub osób. Moduł umożliwia również ewidencjonuję historię zamówień, ofert oraz informację o wysyłanych zapytania. Wszystkie dokumenty są przechowywane w jednym miejscu, a dostęp do nich jest prosty dzięki przejrzystej liście wniosków. Dodatkowo, moduł współpracuje z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dzięki czemu cały proces może być zrealizowany bezpośrednio w programie.

Program do obsługi floty pojazdów

Appmedica posiada dedykowany moduł do obsługi floty pojazdów. Moduł jest dedykowany do branży, co oznacza że osoby zarządzające tym obszarem otrzymują wszystkie narzędzia pozwalające ewidencjonować pojazdy oraz powiązany z nimi sprzęt (np. w przypadku ambulansów). Podobnie jak w przypadku pozostałych modułów systemu Appmedica, moduł pojazdy współpracuje z modułami umowy i faktury.

Chcesz przejść na najwyższy poziom zarządzania?

Dołącz do grona ekspertów zarządzania majątkiem z systemem Appmedica

Go to Top