Dla szpitali2021-04-14T20:07:41+00:00

Dla szpitali

Appmedica to kompleksowy program do zarządzania aparaturą i infrastrukturą szpitala

Appmedica zorientowana jest na funkcjonalne i instytucjonalne ewidencjonowanie majątku świadczeniodawców i powiązanych z nimi dokumentów. System dba również o terminowość wykonywania przeglądów i umożliwia zarządzanie zadaniami – naprawami, przeglądami, diagnozami – ale również oferuje znaczną ilość rozwiązań funkcjonalnych, tworzonych we współpracy z pracownikami kilkudziesięciu polskich szpitali. Dzięki temu udało nam się stworzyć profesjonalny program dla szpitala, efektywnie wspomagający procesy zarządzania sprzętem medycznym.

Zobacz jak Appmedica wspomaga
poszczególne osoby

Dla działu aparatury

Wg raportów Najwyższej Izby Kontroli zarządzanie aparaturą medyczną nie jest najsilniejszym punktem polskich szpitali. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak odpowiednich narzędzi, takich jak Appmedica. Nasz system w pełni organizuje pracę działu aparatury medycznej. Niezależnie od liczby pracowników działu – czy jest to duży, wieloosobowy zespół, czy jedno niezależne stanowisko – nasz program wspomaga nadzór nad aparaturą, wyznaczając standard zarządzania danymi według określonego procesu. Jest to możliwe dzięki określonym narzędziom, które powstały w programie specjalnie pod kątem aparatury medycznej – począwszy od słowników (włącznie ze słownikami Narodowego Funduszu Zdrowia), poprzez raportowanie przestojów urządzeń, na narzędziach do analityki kosztów i rozliczania skomplikowanych umów serwisowych kończąc.

Dla działu technicznego / eksploatacji

Moduł pozwala na prowadzenie rejestru budynków ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, takimi jak ich wymiary bądź kubatura.
Posiada możliwość przypisywania pomieszczeń i instalacji technicznych znajdujących się w budynku do sprzętu, z możliwością jego odfiltrowania, osobno na aparaturę medyczną oraz pozostałe kategorie sprzętu. Moduł zawiera ewidencję pomieszczeń znajdujących się w danym budynku z informacją o ich wymiarach, rodzajach oświetlenia, podłóg itd. Wszystkie dane dot. majątku w tym zakresie opatrzone funkcją prowadzenia pełnego rejestru napraw i przeglądów wraz z ich kosztami.

Dla działu IT

Moduł IT programu Appmedica to kompleksowe narzędzie wspomagające działanie zespołu odpowiedzialnego za sprzęt, oprogramowanie i infrastrukturę informatyczną w szpitalach – pomaga zarządzać danymi na temat licencji, uprawnień, przypisanego software’u oraz możliwości dostępowych. Zapewnia pełną kontrolę nad serwisem i przeglądami sprzętu i oprogramowania.

Dla osób obsługujących flotę pojazdów

Appmedica posiada dedykowany moduł do obsługi floty pojazdów. Moduł jest dedykowany do branży, co oznacza że osoby zarządzające tym obszarem otrzymują wszystkie narzędzia pozwalające ewidencjonować pojazdy oraz powiązany z nimi sprzęt (np. w przypadku ambulansów). Podobnie jak w przypadku pozostałych modułów systemu Appmedica, moduł pojazdy współpracuje z modułami umowy i faktury.

Chcesz przejść na najwyższy poziom zarządzania?

Dołącz do grona ekspertów zarządzania majątkiem z systemem Appmedica

Go to Top