Rozwiązania IoT2024-02-13T18:43:19+00:00

Rozwiązania IoT

Monitoruj kluczowe parametry obiektów i urządzeń w czasie rzeczywistym

Integracja technologii Internetu rzeczy (IoT) w placówki ochrony zdrowia pozwala w czasie rzeczywistym śledzić wartości różnych parametrów. Parametry te, począwszy od temperatury łańcuchów chłodniczych i powietrza przez wilgotność w pomieszczaniach, a skończywszy na wartościach przepływu powietrza w celu analizy wydajności filtrów i zużycia energii, są kluczowe z punktu widzenia kosztów utrzymania i eksploatacji. Natomiast w przypadku łańcuchów chłodniczych – również potencjalnych potężnych kosztów strat.

Dowiedz się więcej o IoT – przeczytaj artykuł nt IoT na naszym blogu.

Rozwiązania IoT w szpitalach

Zobacz co potrafi Appmedica IoT

Poniżej przedstawiamy 4 kluczowe obszary, w których systemy oparte na IoT pozwalają zwiększać efektywność i redukować koszty.

Nieduży Beacon, duże możliwości

Na poniższym filmie możesz zobaczyć proces kodowania tagów RFID z użyciem systemu Appmedica oraz kolektora połączonego bezprzewodowo (Bluetooth) z urządzeniem mobilnym, na którym zainstalowana jest aplikacja Appmedica Mobile

Monitoring temperatury w łańcuchach chłodniczych

Tradycyjne podejście polegające na ręcznym monitorowaniu temperatury w łańcuchach chłodniczych jest kosztowne, ale także obarczone ryzykiem, podatne na błędy i nieefektywne. Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym jest niezbędny do zapewnienia zgodności, zapewnienia jakości i szybkich reakcji. Pomaga zapobiegać przestojom i minimalizować straty. Dlatego też wdrożenie wydajnego procesu zarządzania konserwacją zasobów w czasie rzeczywistym ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania dostępności i optymalnego funkcjonowania tego kluczowego sprzętu.

Monitoring temperatury i wilgotności w pomieszczeniach

Wytyczne odnośnie do temperatury i wilgotności w pomieszczeniach (w tym na blokach operacyjnych) określają rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Systemy monitoringu Appmedica IoT pozwalają kontrolować zgodności z przepisami wynikającymi z ww. aktów prawnych.

Zarządzanie energią

Czujniki przepływu powietrza pomagają w efektywnym zarządzaniu energią poprzez monitorowanie i kontrolowanie wykorzystania systemów wentylacji w oparciu o dane w czasie rzeczywistym. W przypadku np. zanieczyszczonych filtrów zużycie energii do wentylacji znacząco wzrasta. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) zauważa, że energooszczędne praktyki w szpitalach mogą zaoszczędzić do 30% kosztów energii, co ma kluczowe znaczenie dla branży, w której zużycie energii jest znaczące, a koszty z tym związane – bardzo wysokie.

Monitoring jakości powietrza

Te urządzenia IoT mierzą i kontrolują poziomy różnych zanieczyszczeń powietrza, CO2 i cząstek stałych w placówkach opieki zdrowotnej. Są one niezbędne w salach pacjentów, zwłaszcza tych z chorobami układu oddechowego, i pomagają w utrzymaniu sterylnego środowiska na salach operacyjnych. Monitoring parametrów w czasie rzeczywistym oraz automatyczne alerty ostrzegające o wszelkich odchyleniach, zapewniają zgodność z surowymi standardami opieki zdrowotnej.

Chcesz przejść na najwyższy poziom zarządzania?

Dołącz do grona ekspertów zarządzania majątkiem z systemem Appmedica

Go to Top