Dlaczego specjalistyczne oprogramowanie dziedzinowe zawsze wygrywa, czyli o przewagach systemów dziedzinowych nad rozbudową systemów ERP i EOD w utrzymaniu placówek służby zdrowia

Blog

Dlaczego specjalistyczne oprogramowanie dziedzinowe zawsze wygrywa, czyli o przewagach systemów dziedzinowych nad rozbudową systemów ERP i EOD w utrzymaniu placówek służby zdrowia

Appmedica - oprogramowanie dziedzinowe vs moduły oprogramowania ERP

W dobie transformacji cyfrowej, gdzie efektywność operacyjna jest kluczowa, placówki służby zdrowia nieustannie stają przed wyborem najskuteczniejszych rozwiązań informatycznych dla swojej działalności, również w obszarze utrzymania i zarządzania majątkiem. Dylemat często sprowadza się do rozbudowy istniejących systemów ERP lub EOD o nowe moduły lub inwestycji w wyspecjalizowane oprogramowanie dziedzinowe zaprojektowane specjalnie do tych celów. Choć rozbudowa posiadanego już systemu ERP czy EOD może wydawać się początkowo atrakcyjniejsza ekonomicznie, to zalety wyspecjalizowanego oprogramowania, stworzonego specjalnie do obsługi procesów w ramach określonego obszaru biznesowego, zdecydowanie przewyższają początkową wygodę i pozorne oszczędności wynikające z rozbudowy ERP, albo systemu EOD.

Pokusa wdrożenia prostego dodatku do istniejącego oprogramowania ERP lub EOD, aby sprostać konkretnym potrzebom, związanym z obszarami, do których to oprogramowanie nie zostało stworzone, jest silna. Podczas gdy idea szybkiego wdrożenia (w dodatku natywnie – przynajmniej w teorii – zintegrowanego z głównym sercem aplikacji) z minimalnymi zakłóceniami wydaje się atrakcyjna, zwłaszcza przy ograniczonym budżecie, takie podejście często zawodzi w dłuższej perspektywie. A przecież mowa o obszarze określonej wymagań prawnych i odpowiedzialności, włącznie z utratą kontraktu z NFZ-em bądź też karą za jego niewłaściwe wykonywanie, albowiem zobowiązaniem szpitala jest realizacji kontraktu zgodnie z par. 7 ust 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, który nakłada konkretne wymogi tj: aparatura medyczna i sprzęt medyczny posiadające stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów wykonanych przez uprawnione podmioty.

Ten wpis na bloga przedstawia szczegółowe argumenty, dlaczego placówki służby zdrowia powinny rozważyć profesjonalne, wyspecjalizowane oprogramowanie dziedzinowe do swoich potrzeb związanych z utrzymaniem i zarządzaniem majątkiem oraz powiązanymi z tym procesami.

Głęboka specjalizacja i dostosowana funkcjonalność

Wyobraź sobie ocean pełen biznesowych potrzeb. System ERP przypomina solidną łódź, oferującą ogólną platformę nawigacyjną do przemierzania tego morza. Jednak gdy napotkasz wyspecjalizowane wyzwania charakterystyczne dla Twojej branży, podstawowa łódź nie wystarczy. Wtedy właśnie błyszczy oprogramowanie wertykalne. Jest to niczym zaawansowana łódź podwodna, specjalnie zaprojektowana do poruszania się po specyficznych głębiach i zawiłościach Twojej dziedziny.

Wysoce wyspecjalizowane oprogramowanie dziedzinowe zostało stworzone z myślą o szczególnych wymaganiach związanych z utrzymaniem placówek służby zdrowia, obejmujących urządzenia medyczne, budynki i infrastrukturę oraz procesy im towarzyszące. W przeciwieństwie do ogólnych rozszerzeń ERP, oprogramowanie branżowe dogłębnie analizuje złożone potrzeby sektora, oferując szeroki wachlarz funkcji i możliwości precyzyjnie dostosowanych do rozwiązywania niuansów związanych z funkcjonowaniem szpitali. Ta głęboka specjalizacja gwarantuje, że oprogramowanie nie tylko spełnia bieżące wymagania placówek służby zdrowia, ale jest również przygotowane do adaptacji do pojawiających się trendów i technologii w zakresie utrzymania sprzętu medycznego i infrastruktury. Przekłada się to na bogactwo funkcji zaprojektowanych specjalnie do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Od złożonych przepływów pracy po zaawansowane raporty, profesjonalne rozwiązanie do zarządzania majątkiem zapewnia poziom funkcjonalności i dokładności, po prostu nieosiągalny przy użyciu ogólnego dodatku ERP lub EOD.

Wielomodułowość: nie tylko aparatura medyczna – rozbudowa na pozostałe obszary, integracja z innymi systemami i urządzeniami (np IoT)

Producenci ERP, dostarczający oprogramowanie w szpitalach, odpowiadają na potrzeby związane z utrzymaniem, oferując moduły służące zarządzaniu aparaturą medyczną. Należy jednak pamiętać, że utrzymanie majątku w szpitalu to nie tylko kwestia aparatury. Budynki, infrastruktura techniczna i teletechniczna, a także wyposażenie – to wszystko wymaga sprawnego zarządzania, aby zapewnić płynną pracę placówki.

Tu właśnie pojawia się siła systemów od początku zaprojektowanych do zarządzania majątkiem. Oprócz modułu do zarządzania aparaturą medyczną, takie systemy oferują szereg innych modułów, które pozwalają na kompleksowe zarządzanie majątkiem szpitala. W przypadku systemu Appmedica będą to między innymi:

  1. Zarządzanie budynkami: ewidencja powierzchni, planowanie remontów, kontrola zużycia mediów
  2. Zarządzanie infrastrukturą techniczną: ewidencja urządzeń i instalacji, planowanie przeglądów i konserwacji,
  3. Zarządzanie infrastrukturą teletechniczną, sprzętem IT i oprogramowaniem: ewidencja sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monitoring bezpieczeństwa
  4. Zarządzanie wyposażeniem: ewidencja sprzętu i wyposażenia, kontrola zużycia materiałów eksploatacyjnych
  5. Zarządzanie pojazdami
  6. Zarządzanie inwentaryzacją i przeprowadzanie spisów z natury
  7. Zarządzanie umowami serwisowymi
  8. Zarządzanie serwisem wewnętrznym
  9. Integracja z czujnikami IoT
  10. Integracja z systemami geolokalizacji

Wiedza ekspercka i dedykowane wsparcie: partnerstwo z weteranami branży

Dostawcy systemów ERP mają uniwersalną wiedzę w wielu dziedzinach, ale żadnej nie znają doskonale. Ich celem jest stworzenie platformy, która obsługuje różne branże. Ten szeroki zakres odbywa się kosztem dogłębnej wiedzy dziedzinowej. Kiedy zaś nawiązujesz współpracę z dostawcą oprogramowania dziedzinowego, zyskujesz dostęp do zespołu doskonale znającego zawiłości Twojej konkretnej branży – w przypadku aparatury medycznej będzie to np. znajomość procesów serwisu, nadzoru nad tysiącami pozycji i operacji z tym związanych, rozliczania prac, zarządzania zespołem i wiele innych. Producenci wyspecjalizowanych systemów dziedzinowego do zarządzania utrzymaniem placówek służby zdrowia posiadają rozległą wiedzę w danej dziedzinie, którą zdobyli dzięki wieloletniemu doświadczeniu i współpracy z pracownikami służby zdrowia.

Wróćmy do producentów oprogramowania ERP, których głównym celem jest opracowanie uniwersalnego rozwiązania dla wielu branż i funkcji operacyjnych, i gdzie tego typu moduły i/lub narzędzia są tylko pewnymi pomniejszymi kawałkami większej całości. Jako, że rola biznesowa tych modułów w całości takiego oprogramowania dla producentów ERP jest raczej znikoma, ci koncentrują się przede wszystkim na innych modułach – np. w przypadku systemów ERP będą to przede wszystkim kadry i płace oraz finanse i księgowość. W rezultacie dostawcy ERP mogą nie mieć wystarczającego zrozumienia i zaangażowania w rozwiązywanie unikalnych wyzwań i stale zmieniających się potrzeb związanych z utrzymaniem majątku i rozległymi procesami, które temu towarzyszą.

Z drugiej strony, dostawcy oprogramowania branżowego, dzięki swojej specjalistycznej wiedzy, są nie tylko deweloperami, ale także kompetentnymi partnerami, którzy zapewniają cenne wskazówki, dedykowane wsparcie i rozwiązania szyte na miarę, którym skromne w swych funkcjonalnościach, moduły systemów ERP nie mogą dorównać.

Wdrożenie specjalistycznego, profesjonalnego oprogramowania dziedzinowego pozwala płynnie zintegrować się z istniejącymi praktykami branżowymi i wykorzystać najlepsze praktyki specyficzne dla określonego obszaru. Nie kupujesz po prostu oprogramowania; zyskujesz strategicznego partnera, którego celem jest Twój sukces.

Płynne możliwości integracji

Powszechnym błędnym przekonaniem jest to, że wybór wyspecjalizowanego oprogramowania branżowego może prowadzić do problemów z integracją z istniejącymi systemami, szczególnie ERP. Jednak nowoczesne rozwiązania klasy CMMS/EAM – takie jak Appmedica – są projektowane z myślą o interoperacyjności, oferując płynne możliwości integracji z istniejącymi systemami – czy to ERP, czy EOD, czy również innymi, np. z HISem. Dzięki temu placówki służby zdrowia mogą czerpać korzyści z obu światów: kompleksowego nadzoru operacyjnego zapewnianego przez ich ERP i wyspecjalizowanej, dogłębnej funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego. Integracja umożliwia wydajną wymianę danych i usprawnienie przepływów pracy, zwiększając ogólną efektywność operacyjną.

Podczas gdy oprogramowanie wertykalne oferuje niezrównaną funkcjonalność, strach przed silosami danych często powstrzymuje firmy. Jednak jest to błędne przekonanie. Nowoczesne rozwiązania oprogramowania wertykalnego są projektowane z myślą o integracji. Mogą one płynnie łączyć się z istniejącym systemem ERP, zapewniając płynny przepływ danych między obiema platformami. Eliminuje to potrzebę ręcznego wprowadzania danych i zapewnia ujednolicony obraz Twoich operacji.

Redukcja zależności od jednego dostawcy: unikanie pułapki monolitycznej

Wyobraź sobie, że jesteś całkowicie zależny od jednego dostawcy w zakresie wszystkich potrzeb związanych z oprogramowaniem. Taka jest rzeczywistość, gdy w dużym stopniu polegasz na dodatkach jednego dużego systemu, który co do zasady powstał do innych celów. W przypadku pojedynczego punktu awarii wszelkie opóźnienia lub komplikacje ze strony dostawcy ERP mogą sparaliżować Twoją całą działalność.

Rozwiązania oprogramowania dziedzinowego z kolei zapewniają większą kontrolę. Mniejsi, bardziej elastyczni dostawcy system często szybciej się dostosowują i reagują na potrzeby Klientów. Są bardziej otwarci na prośby o funkcje i mogą szybko opracować rozwiązania odpowiadające konkretnym wyzwaniom. Ta elastyczność gwarantuje, że nie zostaniesz w tyle, czekając, aż duża korporacja uzna Twoje potrzeby za priorytet.

Poleganie wyłącznie na jednym dostawcy, np. systemu ERP, dla wszystkich potrzeb operacyjnych stawia placówki służby zdrowia w dużej zależności od takiego dostawcy, potencjalnie narażając odporność operacyjną. W dynamicznej dziedzinie ochrony zdrowia, gdzie utrzymanie urządzeń medycznych i obiektów wymaga szybkiej adaptacji do zmian i postępów technologicznych, takie uzależnienie może być ograniczające. Wybór wyspecjalizowanego oprogramowania dziedzinowego dywersyfikuje portfolio technologiczne, ograniczając ryzyko związane z uzależnieniem od dostawcy i zapewniając, że Twoja placówka nie jest w żaden sposób ograniczana.

Zwinność i dopasowane innowacje

Tempo zmian we współczesnym krajobrazie biznesowym jest nieubłagane. Dostawcy ERP, często będący dużymi korporacjami, mogą powoli reagować na te zmieniające się potrzeby. Może to sprawić, że utkniesz w przestarzałych funkcjach lub będziesz czekać latami na kluczowe

Dostawcy wyspecjalizowanego oprogramowania branżowego, często będący mniejszymi i bardziej zwinnymi firmami niż ich odpowiednicy ERP, mogą szybko reagować na unikalne potrzeby i opinie placówek służby zdrowia. Ta zwinność umożliwia szybki rozwój i wdrażanie nowych funkcji i dostosowań, które odpowiadają na specyficzne wyzwania, z jakimi borykają się profesjonaliści służby zdrowia.

Podsumowanie

Dla placówek służby zdrowia, które chcą usprawnić swoje działania w zakresie utrzymania i zarządzania, wybór między rozbudową istniejącego systemu ERP a inwestycją w wyspecjalizowane oprogramowanie branżowe jest kluczowy. Chociaż rozszerzenia ERP mogą oferować powierzchowne i ekonomiczne rozwiązanie w krótkim terminie, długoterminowe korzyści specjalistycznego oprogramowania branżowego – dostosowana funkcjonalność, głęboka wiedza ekspercka, płynna integracja, zmniejszenie zależności od dostawcy i zwinna innowacja – stanowią przekonujący argument za ich wyborem. Wybierając wyspecjalizowane oprogramowanie branżowe możesz mieć pewność, że będziesz dysponować narzędziami i wsparciem niezbędnym do poruszania się w zawiłościach współczesnej ochrony zdrowia, co ostatecznie prowadzi do poprawy jakości świadczonych usług opieki i efektywności operacyjnej.

Sprawdź podobne artykuły:

2024-03-21T16:27:55+00:00
Go to Top