Możliwości integracji systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia

Blog


Możliwości integracji systemów informatycznych w służbie zdrowia

Współczesne systemy informatyczne użytkowane w szpitalach to kombajny posiadające wiele modułów, nie zawsze ze sobą współpracujących. I chociaż integracja nie powinna być celem w samym sobie, to warto spojrzeć na korzyści jakie niesie sprawna wymiana danych pomiędzy różnymi programami, często również różnych producentów.

Appmedica - integracja ERP i innego oprogramowania

HIS, RIS, ERP, CMMS

Im większy szpital, tym większa ilość systemów informatycznych, których używa. Z punktu widzenia personelu białego, najważniejszym systemem jest system HIS, który spełnia funkcję EDM. Za tymi tajemniczymi skrótami kryją się odpowiednio: angielskie Hospital Information System oraz Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Najogólniej rzecz biorąc w systemach HIS dokumentuje się dane pacjentów. Obrazy w postaci plików DICOM z badania obrazowego pacjentów są z kolei archiwizowane i obrabiane w systemach PACS/RIS (Picture Archiving and Communication System / Radiological Information System).

W części administracyjnej kluczowym narzędziem jest system ERP. To w tym systemie obsługuje się finanse i księgowość, kadry, magazyn, etc.

Jednak razem z postępującą elektronizacją, kolejne obszary działalności szpitala zaczynają być wspomagane profesjonalnymi programami dziedzinowymi, takimi jak systemy obsługi zgłoszeń, zaawansowane systemy apteczne czy laboratoryjne, czy systemy klasy CMMS (Computerized Maintenance Management System), takie jak Appmedica.

Ja chcę mieć wszystko w jednym programie!

Jednak z punktu widzenia szpitala oraz jego użytkowników, duża ilość systemów może przerażać. Naturalnym – przynajmniej z pozoru – wydaje się wówczas rozwijanie posiadanych systemów, aby spełniały wysokie wymagania i realizowały funkcję, które są domeną programów dziedzinowych. Czasami więc systemy HIS czy ERP są wzbogacane o nowe funkcjonalności, mające rozszerzyć zakres możliwości tych programów pod kątem potrzeb specyficznych użytkowników. Czy jednak znajdzie się ktoś, kto w programie ERP rozliczał zbiorczą fakturę dla skomplikowanej umowy ryczałtowo-kwotowej, zawartej na 250 urządzeń, zapamiętując informację o przeglądach i szybko kojarząc koszty z urządzeniami, które były przeglądane a część również naprawiana, na kilku różnych zleceniach? Odpowiedź brzmi: nie. Tak zaawansowane funkcje, pozwalające na szybkie wykonywanie w/w operacji są domeną wyspecjalizowanych programów dziedzinowych, takich jak Appmedica.

Integracja – czyli jak połączyć dane między programami

Na szczęście, współczesne systemy informatyczne mogą ze sobą “współpracować”, co w języku informatycznym nazywane jest integracją. Dane utworzone w jednym programie mogą być wyświetlane w innym, i tylko od naszej wyobraźni zależy to, w jakim zakresie programy te będą się “wymieniały” danymi.

Mówiąc o integracji należy spojrzeć na dwie podstawowe korzyści – wygodę użytkownika, rozumianą chociażby jako łatwą rejestrację i logowanie z użyciem danych z systemu domenowego zarządzania użytkownikami, oraz efektywność wykorzystania danych, co pośrednio przekłada się również na wygodę użytkownika, bowiem jeden raz zapisane dane nie muszą być ponownie wpisywane w innym programie, tylko mogą być przenoszone między nimi automatycznie, co przekłada się na czas i jakość pracy osób korzystających z tych danych.

W zależności od rodzaju oprogramowania i celów biznesowych jakie to oprogramowanie spełnia, można tworzyć mechanizmy integracyjne w różnym zakresie. W przypadku systemów wspomagających zarządzanie majątkiem, kluczową wydaje się być integracja z systemem ERP oraz ewentualne inne, “techniczne” integracje, np. z systemem Active Directory.

Integracja na poziomie środków trwałych

Jest to najczęściej stosowana integracja, która może być wykonana na dwa zasadnicze sposoby – jednostronna integracja kart środków trwałych (pobieranych z systemu ERP) lub pełna, dwukierunkowa integracja, obejmująca przede wszystkim dokumenty OT, MT i LT. Przyjrzyjmy się możliwościom takiej integracji w odniesieniu do aparatury medycznej.

W pierwszym przypadku, aplikacja do zarządzania aparaturą medyczną (AM) pobiera informacje o środkach trwałych wprowadzonych do programu ERP (synchronizacja danych następuje w określonych cyklach np. 1 raz dziennie). Po utworzeniu karty środka trwałego (poprzez dokument OT), system zarządzania aparaturą pobiera dane i wyświetla je jako nowo dodane. Użytkownicy tego programu – dział techniczny i pielęgniarki – mogą pracować na aktualnych danych. Taka integracja jest stosunkowo prosta i szybka do wdrożenia.

W drugim przypadku, zaawansowana, dwukierunkowa integracja pozwala na zapisywanie danych również do programu ERP. Dokument OT może być wprowadzony przez użytkownika działu aparatury (który co do zasady lepiej wprowadza dane pod kątem jakościowym – wiedząc czym jest dane urządzenie i dbając o higienę danych, słowniki etc.) a następnie zaimportowany do ERP, gdzie po zatwierdzeniu tworzy kartę środka trwałego, co powoduje wyświetlenie danego środka trwałego już jako nowej pozycji, powiązanej z tworzonym uprzednio dokumentem OT, w rejestrze programu do zarządzania aparaturą. Założenie, które za tym stoi jest oczywiste – nikt nie ma większej wiedzy o aparaturze niż specjalista zajmujący się nią na co dzień. Taka osoba nie tylko potrafi właściwie przypisać kategorię i określi żywotność urządzenia, ale również zadba o to, by dane były wprowadzone w możliwie szerokim zakresie, uwzględniając chociażby informacje o powiązanym serwisie, wpisując numer fabryczny etc.

Integracja na poziomie dokumentów kosztowych

Drugim, ważnym z punktu widzenia efektowności pracy personalu i przepływu danych jest obieg dokumentów kosztowych. Dla przykładu: szpital otrzymuje fakturę, która zostaje wprowadzona przez księgowość do programu ERP lub EOD (elektroniczny obieg dokumentów) w postaci szkicu / dokumentu roboczego. Faktura dotyczy np. wykonania przeglądu pomp infuzyjnych, w związku z tym użytkownik programu ERP wskazuje, gdzie należy ją przekazać (do działu aparatury). Faktura wyświetla się (w postaci nagłówka: numer dokumentu, kontrahent, daty, wartości) użytkownikowi programu do zarządzania aparaturą, który (w przypadku programu Appmedica automatycznie) tworzy szkic dekretu i zatwierdza przekazanie FV do księgowości. Faktura otrzymuje kolejną flagę (np. „opisana merytorycznie”), dalej ma postać szkicu, ale została już zarejestrowana informacja o dekretacji na konta zespołu 4 i 5, i teraz czeka na podjęcie przez pracownika księgowości. W tym modelu użytkownik Appmedica w ogóle nie ma styczności z dokumentem papierowym, księgowość otrzymuje szkic dekretu (według nowego rozporządzenia o rachunku kosztów), a dane – w tym dekret – ujęte są rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym.

Więcej integracji

Wdrażając program Appmedica u naszych klientów mieliśmy możliwość integrowania się z dostawcami różnych innych systemów. Rozwiązaniem, do którego powinni zmierzać świadczeniodawcy to taka integracja, która pozwoli szpitalowi ocenić jaki jest wynik ekonomiczny na danym urządzeniu. Do tego potrzebne są dane o wykonanych procedurach/usługach na wskazanym sprzęcie (HIS/RIS) jak i dane o kosztach zakupu, amortyzacji (ERP) oraz eksploatacji – napraw, przeglądów i zużycia materiałów eksploatacyjnych (CMMS).

Podziel się artykułem:

Sprawdź podobne artykuły:

2023-02-13T21:54:11+00:00
Go to Top