Przeglądy – Aparatura medyczna2023-04-11T12:06:13+00:00

Kontroluj terminy przeglądów okresowych

Miej pewność, że sprzęt którego używa szpital, jest dopuszczony
do użytkowania

Terminowe wykonywanie przeglądów aparatury medycznej jest kluczowym, z punktu widzenia bezpieczeństwa, elementem nadzoru i utrzymania zasobów. Appmedica przypomina, monituje, wysyła powiadomienia, tak aby efektywnie planować tego typu zlecenia oraz zapobiegać sytuacjom niewykonania przeglądu.

Kartka, Excel, Appmedica

Tym czym Excel był wobec zeszytu, tym jest Appmedica wobec Excela. Zapomnij o rozbudowanych arkuszach, gdzie jeden błąd w formule „rozwala” wszystko, a tworzenie zaawansowanych relacji pomiędzy danymi jest trudniejsze niż wejście na K2 zimą. Przejdź na najlepszą formę zarządzania tymi danymi w programie Appmedica.

Kalibracje, testy, badania pola

Definiuj dowolne rodzaje czynności okresowych i przypisuj do pojedynczych urządzeń lub grupowo według ich rodzaju. Każde urządzenie może mieć przypisaną nie limitowaną ilość czynności okresowych, powtarzanych z różną częstotliwością.

Gwarancyjne, pogwarancyjne, wg umów

Już nie musisz pamiętać, kiedy i jaka czynność powinna być wykonana na danym urządzeniu. Dzięki alertom w Appmedice i powiadomieniom mailowym otrzymujesz wszystkie informacje odpowiednio wcześniej.

Chcesz przejść na najwyższy poziom zarządzania?

Dołącz do grona ekspertów zarządzania majątkiem z systemem Appmedica

Go to Top