Najnowsze aktualizacje systemu

Aktualizacje systemu Appmedica – kwiecień

Poza rejestrem wszystkich aktualizacji programu, który jest dostępny dla użytkowników systemu (zakładka aktualności), na naszej stronie internetowej będziemy sukcesywnie publikować informacje o wybranych aktualizacjach. Poniżej lista zmian wprowadzonych w ostatnich dniach:

 1. Oznaczenie fioletowym kolorem sprzętów z zadaniem naprawy: Dzięki oznaczeniu fioletowym kolorem sprzętów z zadaniem naprawy łatwiej można zidentyfikować sprzęt wymagający naprawy. To pozwala szybciej reagować na awarie i minimalizować czas przestoju.
 2. Nowa zmienna w szablonie zgłoszenia innego: Teraz możesz wykorzystać nową zmienną ‘jednostka ze zgloszenia-kod’ w szablonie zgłoszenia innego, co pozwala na lepsze dopasowanie szablonu wydruku podusmowania zgłoszenia.
 3. Kontrola unikalności numeru fabrycznego urządzenia: Teraz system informuje o braku unikalności numeru fabrycznego w obrębie danej kategorii głównej. To zapobiega powtórnemu wprowadzeniu identycznych numerów i zapewnia unikalność identyfikacji sprzętu.
 4. Nowy sposób wyświetlania dokumentów OT: Wprowadzono zmianę wyświetlania na liscie dokumentów OT. Dokumenty wyświetlają się teraz w kolejności chronologicznej co ułatwia śledzenie i szybszy dostęp do najnowszych dokumentów.
 5. Nowa zmienna w wydruku arkusza spisowego: Teraz na wydruku arkusza spisowego będzie możliwe dokoładne oznaczenie arkusza dzięki nowej zmiennej ‘nazwa arkusza’, co ułatwia identyfikację dokumentów i organizację prac związanych z inwentaryzacją.
 6. Dodatkowe filtracje na liście nieruchomości: Teraz możesz jeszcze precyzyjniej filtrować listę nieruchomości na podstawie dodatkowych kryteriów(obszar, budynek, piętro), co ułatwia zarządzanie nieruchomościami i szybkie odnajdywanie potrzebnych informacji.
 7. Przypisywanie konfiguracji tabel inwentarza do grup użytkowników: Teraz możesz dostosować wyświetlane kolumny i ich kolejność w tabelach inwentarza do potrzeb różnych grup użytkowników. To zapewnia bardziej spersonalizowane i efektywne zarządzanie danymi.
 8. Dodawanie ID zadania do raportów serwisowych: Dodano możliwość automatycznego pobierania ID zadania do raportów serwisowych, co ułatwia identyfikację zadań i zarządzanie nimi.
 9. Szybsze wyświetlanie listy użytkowników: Usprawniono wyświetlanie listy użytkowników, co skraca czas oczekiwania na załadowanie danych.
 10. Grupowe wypożyczenia i przekazania trwałe sprzętów: Dodano możliwość grupowego wypożyczania czasowego i przekazywania trwałego sprzętów, co ułatwia zarządzanie zasobami i lepiej odpowiada na potrzeby związane z rotacją sprzętu.
 11. Widoczność powiązanego inwentarza w aplikacji mobilnej: Korzystając z aplikacji mobilnej, teraz możesz szybko sprawdzić powiązany inwentarz danego środka trwałego. To ułatwia identyfikację i zarządzanie powiązanymi zasobami
 12. Nowa kolumna ‘kod jednostki’ na listach zgłoszeń w Dashboardzie: Dzięki nowej kolumnie ‘kod jednostki’ łatwiej jest śledzić, które zgłoszenia dotyczą konkretnych jednostek. To ułatwia zarządzanie zgłoszeniami i monitorowanie ich statusu.
 13. Przenoszenie logów pomiędzy pozycjami w arkuszu a sprzętem: Dodano funkcję przenoszenia logów pomiędzy pozycjami w arkuszu a sprzętem z rejestru dziedzinowego, co ułatwia śledzenie historii przemieszczeń sprzętu.
 14. Element scroll na liście wyboru tagu: Dodano funkcję przewijania na liście wyboru tagów, dzięki czemu szybciej i wygodniej przypiszesz odpowiednie tagi do urządzeń. To ułatwia organizację i identyfikację sprzętu w systemie.
 15. Wyróżnienie pól nieedytowalnych w formularzach: Usprawniono wyróżnianie pól nieedytowalnych w formularzach, co usprawnia proces i minimalizuje ryzyko błędów podczas wprowadzania danych.
 16. Dostosowanie kafla ‘umowy’ w Dashboard: Nazwa kafla”umowy serwisowe” została zmieniona na “umowy”, co lepiej odzwierciedla zakres umów dostępnych w systemie.
 17. Automatyzacja zamykania zgłoszeń: Teraz możesz skonfigurować system do automatycznego zamykania zgłoszeń po określonym czasie od ustawienia danego statusu. To eliminuje konieczność ręcznego zamykania zgłoszeń i pozwala skupić się na priorytetowych zadaniach.
 18. Określanie rodzaju zadania jako czynność okresowa: Dodano pole wyboru czy dany rodzaj zadania jest czynnością okresową. Domyślnie każdy rodzaj zadania jest czynnością okresową. W przypadku wyłączenia dany rodzaj zadania nie pojawi się na liście czynności okresowych możliwych do przypisania na karcie sprzętu, dzięki temu lista czynności stanie się bardziej przejrzysta.
 19. Nowe zmienne do szablonu wydruku kosztów faktury: Dodano nowe zmienne ‘wartość umowy brutto i ‘data podpisania umowy’ do szablonu wydruku kosztów faktury, umożliwiając bardziej elastyczne dostosowanie dokumentów do potrzeb użytkowników.
 20. Udoskonalone wyświetlanie okna wyboru nieruchomości: Okno wyboru nieruchomości w edycji urządzeń. zgłoszeniach, zadaniach, fakturach i umowach zostało zoptymalizowane, co przyspiesza proces wyboru odpowiedniej nieruchomości i poprawia doświadczenie użytkownika.
 21. Poprawione wyświetlanie statusów zgłoszeń: Usprawniono wyświetlanie statusów zgłoszeń, co ułatwia śledzenie ich historii i szybsze podejmowanie decyzji dotyczących dalszych działań.
 22. Przypięty pasek menu: Teraz górny pasek menu jest przypięty do ekranu, co zapewnia szybki dostęp do menu z każdej części aplikacji.
 23. Usuwanie obowiązku wprowadzania lokalizacji: Możliwość usunięcia obowiązku wprowadzania lokalizacji podczas tworzenia zgłoszenia innego co sprawia, że proces zgłaszania problemów jest szybszy i bardziej intuicyjny dla użytkowników.
 24. Zawężenie listy nieruchomości: Teraz możesz precyzyjniej filtrować listę nieruchomości na podstawie wcześniej wybranych kryteriów, takich jak budynek, piętro czy rodzaj nieruchomości. To pozwoli Ci szybciej odnaleźć potrzebne informacje o nieruchomościach i lepiej zarządzać nimi.
 25. Nowy filtr w inwentarzu urządzeń: Dodano nowy filtr umożliwiający szybkie wyszukiwanie urządzeń z otwartymi zadaniami, co ułatwia zarządzanie zadaniami serwisowymi i szybsze reagowanie na potrzeby klientów.
 26. Poprawione wyświetlanie nazwy zestawu w inwentaryzacji: Usprawniono wyświetlanie nazwy zestawu w module inwentaryzacji, co ułatwia identyfikację zestawów i lepsze zarządzanie nimi.
 27. Aktualizacja filtracji w Dashboardzie: Dzięki tej aktualizacji możesz teraz jeszcze łatwiej znaleźć potrzebne informacje na liście zgłoszeń w Dashboardzie. Możesz filtrować urządzenia według kodu jednostki oraz osoby odpowiedzialnej, co pozwala szybko zlokalizować konkretne zgłoszenia i zadania.
 28. Wyświetlanie anulowanych zadań: Od teraz nawet anulowane zadania będą widoczne na karcie sprzętu w sekcji raportu serwisowego. Dzięki temu masz pełny obraz historii zadań związanych z danym urządzeniem, co ułatwia śledzenie jego historii serwisowej.
 29. Nowy sposób importowania umowy sukcesywnych dostaw: Od teraz przy imporcie jako rodzaj umowy wystarczy wpisać ‘Sukcesywnych dostaw’, co ułatwia zarządzanie umowami i poprawia zgodność danych.
 30. Udoskonalenie wyboru statusów w module wniosków: Teraz podczas tworzenia ścieżek akceptacji wyświetlają się tylko te statusy, które są związane z danym trybem, co zapewnia bardziej spójne i przejrzyste zarządzanie procesem w systemie.
 31. Nowa sekcja “Checklisty z czynności okresowych” na karcie urządzenia: Dodano nową sekcję na karcie urządzenia, gdzie znajdują się checklisty z czynności okresowych. To ułatwia śledzenie i zarządzanie cyklicznymi pracami konserwacyjnymi.
 32. Funkcja pomocnicza w inwentaryzacji zestawów: Dodano nową funkcję, która pomaga w spisie elementów zestawów. Po zeskanowaniu elementu zestawu wyświetla się okno z listą wszystkich elementów zestawu, które nie posiadają określonego stanu: na stanie, niedobór, nadwyżka. Ułatwia to zarządzanie kompletnością zestawów i minimalizuje ryzyko braków lub nadwyżek.
 33. Możliwość dodawania plików PDF oraz DOCX do zgłoszeń: Teraz możesz łatwo dołączyć pliki PDF oraz DOCX do zgłoszeń, co ułatwia udostępnianie dodatkowych informacji związanych ze zgłoszanym problemem.
 34. Szybsze filtrowanie własnych awarii w Dashboardzie: Nowa funkcja filtracji pozwala szybciej odnaleźć własne zgłoszenia awarii. To oszczędzi czas i pozwali skupić się na rozwiązywaniu problemów, zamiast przeszukiwaniu list zgłoszeń.
 35. Komunikat o istniejącym już zgłoszeniu na danym urządzeniu: Nowy komunikat informuje o istniejącym już zgłoszeniu na danym urządzeniu, co pozwala uniknąć duplikacji zgłoszeń i skrócić czas reakcji na problemy.
 36. Nowa wyszukiwarka na liście “zbliżające się przeglądy”: Dzięki nowej wyszukiwarce w Dashboardzie znajdziesz szybko informacje o zbliżających się przeglądach. To pozwala uniknąć opóźnień w przeglądach i innych czynnościach okresowych dotyczących sprzętu i zapewnić jego ciągłą dostępność.
2024-04-23T18:04:39+00:00
Go to Top