Kluczowa rola szkoleń we wdrażaniu oprogramowania klasy enterprise w szpitalach

Blog

Kluczowa rola szkoleń we wdrażaniu oprogramowania klasy enterprise w szpitalach

Oprogramowanie klasy enterprise (np. ERP) to rozległe i skomplikowane systemy zaprojektowane w celu zaspokojenia wieloaspektowych potrzeb dużych organizacji. Samo wdrożenie takich systemów nie gwarantuje jednak ich efektywnego wykorzystania ani osiągnięcia oczekiwanych korzyści. Oto dlaczego szkolenia mają fundamentalne znaczenie, jeśli chodzi o wdrażanie oprogramowania klasy enterprise:

1. Złożoność systemów klasy enterprise

Oprogramowanie klasy enterprise często charakteryzuje się wielofunkcyjnością i wzajemnie połączonymi modułami. Przy setkach funkcji, interfejsów i konfiguracji, brak szkolenia może spowodować, że użytkownicy poczują się przytłoczeni, co może prowadzić do potencjalnego niewłaściwego lub niedostatecznego wykorzystania systemu. Z drugiej strony, dobrze przeszkolony personel jest w stanie w pełni wykorzystać liczne funkcję oprogramowania. W przypadku modułu Appmedica.AM (system do zarządzania aparaturą medyczną) może to być raportowanie, generowanie zleceń, grupowe edycje sprzętu czy zaawansowane opcje konfiguracji workflow, które pozwalają wyklikać ustawienia systemu najbardziej właściwe dla szpitala.

2. Maksymalizacja zwrotu z inwestycji

Zakup oprogramowania dla szpitala wiąże się ze znacznymi inwestycjami finansowymi. Jednak zwrot z tej inwestycji nie jest realizowany, dopóki oprogramowanie nie zostanie w pełni wykorzystane. Szkolenie zapewnia, że użytkownicy mogą efektywnie poruszać się i korzystać ze wszystkich funkcji, wydobywając maksymalną wartość z systemu. Dobrze przeszkolony personel będzie potrafił pozyskać informację, które wykorzysta do podejmowania decyzji biznesowych, np w kwestiach inwestycji w ciężką aparaturę diagnostyczną.

3. Zmniejszenie oporu użytkowników

Zmiany często spotykają się z oporem, zwłaszcza gdy pracownicy są przyzwyczajeni do określonego sposobu działania. Wprowadzenie nowego systemu oprogramowania może zakłócić ich rutynę. Szkolenie ułatwia to przejście, pomagając użytkownikom zrozumieć korzyści i sposób, w jaki nowy system może ułatwić im wykonywanie zadań.

4. Promowanie standaryzacji

W dużych organizacjach utrzymanie standardowych procedur we wszystkich działach ma kluczowe znaczenie. Już samo wdrożenie oprogramowania standaryzuje i organizuje procesy w organizacji, np. te dotyczące zgłoszeń usterek czy likwidacji sprzętu. Szkolenie ponadto zapewnia, że wszyscy korzystają z oprogramowania w spójny sposób, co może mieć kluczowe znaczenie dla dokładności danych, raportowania i wydajności operacyjnej.

5. Unikanie błędów

Nieprzeszkoleni użytkownicy są bardziej narażeni na popełnianie błędów – od błędów we wprowadzaniu danych po nieprawidłowe konfiguracje. Takie błędy mogą być kosztowne, zarówno pod względem finansowym, jak i czasowym. W długiej perspektywie prowadzi to do minimalizacji zwrotu z inwestycji, a także może prowadzić do niezadowolenia użytkowników. Prawidłowo przeprowadzony proces szkoleniowy, obejmujący również sukcesywne doszkalanie użytkowników, minimalizuje to ryzyko, edukując użytkowników w zakresie najlepszych praktyk i typowych pułapek.

6. Skrócenie czasu uczenia się i szybsze wykorzystanie narzędzia w codziennej praktyce

Chociaż użytkownicy mogą w końcu nauczyć się korzystać z oprogramowania metodą prób i błędów, takie podejście jest nieefektywne i może prowadzić do przedłużających się okresów zmniejszonej produktywności. Odpowiednie szkolenie przyspiesza proces uczenia się, zapewniając użytkownikom biegłość w krótszym czasie.

W przypadku systemów dziedzinowych, takich jak system Appmedica, przeszkolenie, a przez to przekonanie pielęgniarek oddziałowych, ma kluczowe znaczenie, aby w pełni wykorzystać możliwości programu i zastąpić tradycyjne formy zgłoszeń (papier / email / telefon) zgłoszeniami elektronicznymi w module zarządzania aparaturą medyczną i/lub infrastrukturą, czy umożliwić obsługę zgłoszeń w modułach wnioski zakupowe i zaopatrzenie.

7. Zwiększenie bezpieczeństwa

Oprogramowanie klasy korporacyjnej często obsługuje wrażliwe dane organizacyjne. Szkolenie zapewnia, że użytkownicy rozumieją protokoły bezpieczeństwa, kontrole dostępu i najlepsze praktyki zapobiegające naruszeniom danych i nieautoryzowanemu dostępowi.

8. Wspieranie ciągłego doskonalenia

Większość rozwiązań oprogramowania dla przedsiębiorstw jest często aktualizowana o nowe funkcje, ulepszenia i poprawki. Regularne sesje szkoleniowe zapewniają, że użytkownicy są na bieżąco z najnowszymi funkcjami i mogą płynnie dostosowywać się do zmian. Wzrasta komfort użytkowania i satysfakcja z pracy, co przekłada się na lepsze efekty i rezultaty działań. Zarazem prowadzone przez mających wiedzę dziedzinową ekspertów szkolenia są okazją do usystematyzowania wiedzy oraz uzyskania informacji również o tym jak działa personel innych jednostek, jakie są inne standardy czy konfiguracje systemu, role użytkowników etc. To doskonała okazja do poszerzenia wiedzy

9. Ułatwienie współpracy między działami

Rozwiązania dla przedsiębiorstw często wymagają współpracy między różnymi działami. Szkolenia pomagają zespołom zrozumieć współzależności i sposób współpracy przy użyciu oprogramowania aby osiągać cele organizacyjne. W przypadku oprogramowania Appmedica te mogą dotyczyć obiegu dokumentów czy zgłoszeń na linii użytkownik – dział techniczny – dział zamówień publicznych – dyrekcja.

10. Budowanie zaufania

Wreszcie, co być może najważniejsze, szkolenia wzmacniają użytkowników. Kiedy osoby czują się pewnie w swoich umiejętnościach korzystania z narzędzia, są bardziej skłonne do korzystania z niego, odkrywania zaawansowanych funkcji i wprowadzania innowacji w swoich rolach.

Podsumowanie

Wdrożenie oprogramowania klasy korporacyjnej stanowi transformacyjny krok dla organizacji. Jednak bez odpowiedniego szkolenia podróż ta może być pełna wyzwań. Inwestując w kompleksowe programy szkoleniowe, organizacje mogą zapewnić płynniejsze przejście, wzmocnienie pozycji pracowników i większy zwrot z inwestycji w oprogramowanie. Nie chodzi tylko o posiadanie odpowiednich narzędzi; chodzi o zapewnienie, że narzędzia te są skutecznie wykorzystywane.

Sprawdź podobne artykuły:

2023-10-23T19:13:27+00:00
Go to Top