Finansowanie-UE2023-01-30T11:51:03+00:00

INVEST IT SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Internacjonalizacja oprogramowania APPMEDICA na rynkach Zatoki Perskiej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-14-0014/21-00

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest zestaw działań promocyjnych prowadzących do internacjonalizacji oprogramowania do zarządzania aparaturą i infrastrukturą szpitala APPMEDICA opracowanego przez INVEST IT Sp. z o.o. Działania eksportowe w ramach niniejszego wniosku będą skupiać się na rynkach Zjednoczonych Emiratów Arabskich i innych krajów Zatoki Perskiej.

Zakres rzeczowy planowanych do realizacji działań obejmuje:

  1. Udział w targach Arab Health 2022 – EXPO 2020
  2. Udział w Polsko – Emirackim Forum Gospodarczym
  3. Usługa doradcza w zakresie opracowania strategii wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej
  4. Udział w targach na terenie krajów Zatoki Perskiej (2 imprezy targowe)
  5. Udział w 2 misjach gospodarczych do krajów Zatoki Perskiej
  6. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych

Cele i efekty projektu

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek ZEA oraz innych krajów Zatoki Perskiej APPMEDICA oprogramowania firmy INVEST IT Sp. z o.o. w ramach uczestnictwa Spółki w programie promocji Go to Brand.

Efektem działań będzie rozpoczęcie działań eksportowych przez małe przedsiębiorstwo i wejście na rynki krajów Bliskiego Wschodu.

Całkowity koszt realizacji projektu: 240 600,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 180 450,00 zł

Go to Top