Wdrażanie Technologii lokalizacji w czasie rzeczywistym ( RTLS) na przykładzie Szpitala Uniwersyteckiego: studium przypadku

Blog

Wdrażanie Technologii lokalizacji w czasie rzeczywistym ( RTLS) na przykładzie Szpitala Uniwersyteckiego: studium przypadku

Współczesne szpitale stoją przed wyzwaniem efektywnego zarządzania zasobami, optymalizacji procesów oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Jednym z rozwiązań, które może pomóc w osiągnięciu tych celów, jest technologia Real-Time Location System (RTLS). W niniejszym artykule przedstawimy studium przypadku wdrożenia systemu RTLS w szpitalu uniwersyteckim w jednym z Polskich miast wojewódzkich.

Cel i zakres Projektu

Implementacja systemu Real-Time Location Systems (RTLS) jest odpowiedzią na szereg wyzwań operacyjnych i dot. bezpieczeństwa, które nieustannie wpływają na jakość świadczeń zdrowotnych, ale także znaczące usprawnienie zarządzania zasobami szpitalnymi. System RTLS ma za zadanie zniwelowanie ryzyka związanego z nieautoryzowanym opuszczeniem oddziału przez pacjentów, zaginięciem wartościowego sprzętu medycznego, a także poprawę komunikacji między kluczowymi działami szpitala. Dzięki wdrożeniu tego zaawansowanego technologicznie systemu szpital zamierza zrealizować przede wszystkim poniższe cele:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, oraz pewności personelu co do miejsca przebywania pacjenta
 2. Powtarzające się przypadki opuszczenia oddziału szpitalnego przez osoby w stanie niepełnej świadomości lub osoby nieodpowiedzialne
 3. Znikający z oddziału sprzęt: wózki, łóżka, ale i większa aparatura medyczna
 4. Zintegrowanie wymiany informacji odnośnie pacjentów i sprzętu pomiędzy Blokiem Operacyjnym oraz Oddziałem. Również lepsza wymiana informacji pomiędzy zarządzającymi szpitalem, oddziałem, lekarzami i pielęgniarkami pod egidą Appmedica IoMT

Wybór technologii

Szpital zdecydował się na wykorzystanie technologii będącej optimum pomiędzy żywotnością TAG-a ( urządzenia lokalizującego przedmiot/osobę), kosztem wdrożenia i dokładnością. Wśród wymagań było m.in zapewnienie żywotności baterii na poziomie kilku lat, zapewniająca odpowiednią bezobsługowość systemu oraz łatwość wymiany baterii przez niewyspecjalizowany personel szpitalny.

Klient zdecydował się też na technologię, która umożliwia integrację z systemem Appmedica w modułach Inwentaryzacja oraz Budynki i infrastruktura.

Wdrożenie miało mieć miejsce na oddziałach, które przechodziły w ciągu ostatnich 2 lat remont, więc wiercenie w ścianach nie wchodziło w grę.


Beacon przyczepiony na ścianie – może być klejony na taśmę dwustronną

Budowa Systemu

System składa się z zainstalowanych w różnych miejscach szpitala urządzeń i softu, który w odpowiedni sposób wykorzystuje możliwości sprzętu.

 1. Tagi BLE: Tagi są zamocowane na sprzęcie medycznym, wózkach oraz na pacjentach. Każdy tag emituje sygnał BLE, który jest wykorzystywany do określenia jego dokładnej lokalizacji.
 2. Beacony BLE: W celu odbierania sygnałów z tagów, zainstalowano beacony BLE w strategicznych i stałych punktach szpitala. Bramki zbierają dane o lokalizacji i przekazują je do Gatewayów.
 3. Gateway BLE: Zbiera dane z Beaconów i przekazuje do systemu centralnego. W celu komunikacji jest on na stałe podłączony do sieci szpitalnej.
 4. System Centralny: To serce całego systemu. Otrzymuje dane z bramek i przetwarza je w czasie rzeczywistym. System centralny wykorzystuje algorytmy lokalizacyjne do określenia pozycji tagów. Informacje te są dostępne dla personelu szpitala poprzez specjalne oprogramowanie. Najczęściej jest to maszyna wirtualna albo fizyczny serwer na miejscu u klienta.
 5. Aplikacje i Interfejsy: Personel szpitala może korzystać z aplikacji mobilnych lub komputerowych, które wyświetlają informacje o lokalizacji. Dzięki temu mogą śledzić pacjentów oraz sprzęt w czasie rzeczywistym. Interfejsy są intuicyjne i dostosowane do potrzeb kadry zarządzającej.

Wyzwania napotkane przez zespół Appmedica podczas wdrożenia

Podczas instalacji systemu RTLS napotkaliśmy kilka wyzwań, które wymagały wiedzy, doświadczenia i profesjonalnego podejścia:

 1. Gubienie sygnału: W niektórych obszarach szpitala sygnał był niestabilny. Zespół wdrożeniowy Appmedici zastosował specjalne anteny i zoptymalizował ustawienia, aby zminimalizować utratę sygnału.
 2. Pływanie pozycji: W wyniku interferencji fal radiowych, niektóre tagi wykazywały niewielkie odchylenia w określaniu pozycji. Dostosowaliśmy algorytmy lokalizacyjne, aby zwiększyć precyzję.
 3. Przenikanie się sygnału między piętrami: W budynku szpitala, gdzie tagi były rozmieszczone na różnych piętrach, występowało przenikanie się sygnału. Zastosowaliśmy autorskie rozwiązanie pozwalające odflitrować błędne sygnały i dokładnie określić lokalizację na danym piętrze.

Automatyzacja Alarmów – Software’owy stróż pacjenta

Po instalacji sprzętu kolejny Etap stanowiło ustawienie automatycznych scenariuszy zachowywania się alarmów. Jest to samograj, nie wymaga dalszych zaawansowanych prac po stronie klienta

Ustawione przykładowe scenariusze Alarmów

 1. Pacjent wjeżdża na Blok operacyjny
 2. Pacjent opuszcza oddział / budynek przez okres dłuższy niż
 3. Sprzęt wyjechał z oddziału
 4. Korelacja taga dla dziecka oraz matki. Jeśli z dala od siebie przez X czasu daj alarm
 5. Sygnał SOS dla Pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem toalety.

Scenariusze mogą być różne i są w pełni konfigurowalne na etapie wdrożenia. Przez interfejs systemu można również dodać kolejne scenariusze.

Rezultaty

Implementacja tego systemu geolokalizacji miała na celu nie tylko poprawę zarządzania zasobami i infrastrukturą, ale przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pacjentów oraz personelu medycznego. Poniżej przedstawiamy kluczowe rezultaty, które osiągnęliśmy dzięki zastosowaniu systemu RTLS, odzwierciedlające jego wpływ na codzienne operacje szpitalne oraz ogólną efektywność naszej działalności. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu udało się nie tylko zoptymalizować wykorzystanie sprzętu medycznego, ale także znacząco podnieść poziom opieki nad pacjentami, co ma bezpośrednie przełożenie na ich zdrowie i bezpieczeństwo.

 1. Poprawa Bezpieczeństwa: System RTLS znacząco podniósł poziom bezpieczeństwa pacjentek w ciąży, umożliwiając stały monitoring ich lokalizacji i stanu zdrowia. Tagi w formie zegarka umożliwiają wezwanie pomocy w dowolnym momencie.
 2. Optymalizacja Wykorzystania Sprzętu: Dzięki precyzyjnemu śledzeniu, sprzęt medyczny jest zawsze dostępny tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, co znacznie skraca czas reakcji w sytuacjach krytycznych.
 3. Zwiększenie Efektywności: System RTLS pozwolił na lepsze planowanie konserwacji sprzętu i zredukował czas poszukiwania sprzętu przechodzącego czynności serwisowe.
 4. Zwiększenie się komfortu Pracy dla personelu Białego: Pielęgniarek oraz Lekarzy. Zdecydowana poprawa ich świadomości sytuacyjnej.

Wdrożenie systemu RTLS w Szpitalu Uniwersyteckim to kolejny krok w kierunku przyszłości medycyny, gdzie technologia IoMT staje się nieodłącznym elementem opieki zdrowotnej.

Nasza firma jest dumna, że mogła przyczynić się do tego przełomowego projektu, który już teraz przynosi wymierne korzyści zarówno dla personelu, jak i pacjentów

Sprawdź podobne artykuły:

2024-04-23T18:22:49+00:00
Go to Top