Inteligentne szpitale dzięki IoT: Jak technologia zmienia monitorowanie warunków otoczenia w placówkach medycznych

Blog

Inteligentne szpitale dzięki IoT: Jak technologia zmienia monitorowanie warunków otoczenia w placówkach medycznych

Inteligentne szpitale dzięki IoT: Jak technologia zmienia monitorowanie warunków otoczenia w placówkach medycznych

W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku medycznym szpitale stoją przed ciągłym wyzwaniem zapewnienia bezpiecznego, wydajnego i niezawodnego systemu opieki zdrowotnej. Integracja technologii Internetu Rzeczy (IoT) w zakresie pomiarów warunków otoczenia stanowi rewolucyjny krok naprzód, szczególnie w zakresie monitorowania warunków krytycznych, takich jak wilgotność, temperatura, zużycie energii, ciśnienie powietrza i inne. Parametry te mają kluczowe znaczenie nie tylko dla komfortu i bezpieczeństwa personelu i pacjentów, ale także dla optymalnego działania infrastruktury szpitalnej, z aparaturą medyczną włącznie.

Biorąc pod uwagę całościowe spojrzenie na rozwiązania IoT w szpitalu konieczne jest zrozumienie krajobrazu technologicznego i jego możliwości. IoT obejmuje sieć połączonych ze sobą urządzeń, które komunikują się i wymieniają dane między sobą bezprzewodowo – za pośrednictwem fal radiowych, najczęściej przy użyciu technologii LoRa WAN. W kontekście opieki zdrowotnej oznacza to osadzanie czujników i urządzeń w całej infrastrukturze szpitalnej w celu gromadzenia, monitorowania i analizowania danych dotyczących różnych warunków środowiskowych. Urządzenia tworzące taką infrastrukturę IoT przesyłają dane do bramki, która następnie przekazuję już sformatowane dane do oprogramowania użytkownika – w tym przypadku systemu Appmedica. Rozwiązanie to niesie za sobą wiele korzyści, o których piszemy w niniejszym artykule.

Jak działa IoT

Systemy obsługujące IoT dostarczają dane w czasie rzeczywistym, umożliwiając personelowi szpitala dostosowanie warunków środowiskowych w razie potrzeby, znacznie poprawiając jakość opieki nad pacjentem. Dane te dostarczane są zarówno przez proste czujniki temperatury i wilgotności, jak i zaawansowane monitory jakości powietrza i mierniki zużycia energii.

Na przykład, inteligentne termostaty i sterowniki HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) mogą dostosowywać poziomy temperatury i wilgotności w czasie rzeczywistym, zapewniając optymalne warunki do rekonwalescencji i komfortu pacjenta. Czujniki jakości powietrza z obsługą IoT mogą mierzyć poziomy CO2, lotnych związków organicznych (VOC) i cząstek stałych, aby zapewnić czyste i bezpieczne powietrze dla pacjentów i personelu. Liczniki energii wyposażone w funkcje IoT mogą śledzić zużycie energii w różnych oddziałach szpitala, identyfikując obszary, w których można poprawić efektywność energetyczną.

Urządzenia te nie tylko gromadzą cenne dane, ale także umożliwiają nieosiągalny wcześniej poziom automatyzacji i kontroli. Integrując te pomiary ze scentralizowanym systemem zarządzania, szpitale mogą uzyskać całościowy obraz swojego środowiska, umożliwiając bardziej świadome podejmowanie decyzji i proaktywne zarządzanie zasobami i środowiskiem opieki nad pacjentem.

Przykładowe parametry, które mogą być mierzone przez czujniki IoT

  1. Monitorowanie temperatury lodówek i zamrażarekw celu minimalizacji utraty cennych leków oraz materiału wykorzystywanego w procedurach szpitalnych. Koszt czujnika jest minimalny w porównaniu z potencjalną stratą. Czas reakcji na potencjalną awarię lub błąd pracownika ( np. nieumyślne wyłączenie lub zostawienie otwartych drzwi) liczony jest w minutach, a nie w godzinach lub dniach.
  2. Monitorowanie stanu filtrów wentylacyjnych na salach operacyjnych – automatyzacja informacji o konieczności wymiany filtra. Zapchane filtry powodują konieczność silniejszej pracy wentylatorów – co znacząco zwiększa zużycie prądu oraz zużywanie się urządzeń wentylacyjnych. Zbyt częste przeglądy to też znaczące koszty. Tutaj dajemy klientowi możliwość prac serwisowych dopiero jak zajdzie taka konieczność i dobre narzędzie do bieżącej weryfikacji
  3. Monitorowanie Temperatury i Wilgotności w gabinetach zabiegowych oraz pomieszczeniach do przygotowywania leków – lepsza kontrola nad tym czy są w nich zapewnione odpowiednie parametry do przyjmowania pacjentów lub przygotowywania/przechowywania leków, a także zgodność z wytycznymi wynikającymi z aktualnych aktów prawnych.
  4. Monitorowanie zużycia energii i działania kluczowych urządzeń w szpitalu – szpital jest w stanie lepiej monitorować koszty związane z energią zużywaną przez najbardziej energochłonne urządzenia w szpitalu. Często też urządzenia te, po wyłączeniu ich w sposób niekontrolowany sposób, wymagają ponownej konfiguracji/kalibracji, co rodzi to ponadprzeciętne i niepotrzebne koszty.
  5. Monitorowanie Zalania- Infrastruktury IT oraz Archiwum – pozwala możliwie szybko reagować na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa związane z wodą. Czy to w przypadku opadów, czy np. awarii systemów klimatyzacji lub instalacji hydraulicznych szpitala. Rozwiązania IoT pozwalają zabezpieczyć punktowo jedno miejsce/dany sprzęt lub strefowo np. całe lub część pomieszczenia.
  6. Monitorowanie otwarcia drzwi oraz okien – zwiększa bezpieczeństwo placówki lub określonych jej pomieszczeń przez całą dobę lub np. tylko w godzinach nocnych – gdzie może od razu być uruchamiany alarm w przypadku otwarcia okna lub drzwi. Dodatkowo w miesiącach zimowych lub letnich pozwala to na znaczące ograniczenie kosztów ogrzewania lub klimatyzowania pomieszczeń. Często personel lub pacjenci otwierają okna pomimo włączenia tych systemów i może prowadzić to do znaczącego zwiększenia kosztów użytkowania całego budynku. Szczególnie w przypadkach urządzeń dużej mocy – często występujących w placówkach medycznych

Całość jest wizualizowana w czytelnej postaci interfejsu systemu Appmedica.

Jakie korzyści niosą za sobą rozwiązania IoT

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu personelu i pacjentów

Bezpieczeństwo i komfort pacjentów są najważniejsze w placówkach opieki zdrowotnej. Czujniki IoT mogą stale monitorować temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach, zapewniając, że są one utrzymywane w optymalnych zakresach dla zdrowia i komfortu pacjentów. Na przykład niektóre schorzenia, takie jak choroby układu oddechowego, wymagają określonych poziomów wilgotności, aby zapobiec powikłaniom.

Zapewnienie optymalnego działania urządzeń medycznych

Wydajność i niezawodność urządzeń medycznych może być wrażliwa na warunki środowiskowe. Na przykład wysoka wilgotność może wpływać na funkcjonowanie sprzętu elektronicznego, podczas gdy wahania temperatury mogą zmieniać kalibrację wrażliwych instrumentów. Dzięki wdrożeniu czujników IoT szpitale mogą proaktywnie monitorować te warunki, otrzymując powiadomienia, gdy parametry odbiegają od idealnych zakresów. Umożliwia to terminowe działania konserwacyjne, skracając przestoje sprzętu i wydłużając jego żywotność.

Zużycie energii i zrównoważony rozwój

Efektywność energetyczna jest coraz większym problemem dla szpitali, biorąc pod uwagę ich długi czas pracy i energochłonny charakter sprzętu medycznego. Technologie IoT odgrywają kluczową rolę w optymalizacji zużycia energii poprzez monitorowanie wzorców zużycia w czasie rzeczywistym. Inteligentne systemy IoT mogą automatycznie dostosowywać oświetlenie, ogrzewanie, wentylację i klimatyzację (HVAC), prowadząc do znacznych oszczędności energii i przyczyniając się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Jakość powietrza i kontrola zakażeń

Jakość powietrza w szpitalach ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w obszarach takich jak sale operacyjne lub oddziały izolacyjne, gdzie ryzyko zakażeń przenoszonych drogą powietrzną jest wysokie. Czujniki IoT mogą monitorować ciśnienie powietrza, natężenie przepływu i poziom cząstek stałych, zapewniając prawidłowe działanie systemów wentylacyjnych. Technologia ta pomaga w utrzymaniu sterylnego środowiska i zapobieganiu rozprzestrzeniania się infekcji, co jest kluczowym aspektem higieny szpitalnej i bezpieczeństwa pacjentów.

Konserwacja predykcyjna i wydajność operacyjna

Dane gromadzone przez urządzenia IoT mogą być analizowane w celu przewidywania, kiedy sprzęt lub systemy mogą ulec awarii lub wymagać konserwacji. Takie podejście do konserwacji predykcyjnej minimalizuje nieoczekiwane przestoje, zwiększa wydajność operacyjną i może prowadzić do oszczędności kosztów poprzez rozwiązywanie problemów, zanim przerodzą się one w kosztowne naprawy lub wymiany.

Wyzwania i przyszłe kierunki

Podczas gdy korzyści płynące z IoT w szpitalnym monitorowaniu środowiska są oczywiste, należy zająć się wyzwaniami, takimi jak bezpieczeństwo danych, obawy o prywatność i integracja danych IoT z istniejącymi szpitalnymi systemami zarządzania. Zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń IoT i generowanych przez nie danych ma kluczowe znaczenie, biorąc pod uwagę wrażliwość środowiska szpitalnego.

Przyszłość IoT w szpitalach wygląda obiecująco, a postęp technologiczny toruje drogę dla jeszcze bardziej innowacyjnych zastosowań. Od inteligentnych łóżek, które monitorują parametry życiowe pacjentów, po inteligentne systemy oświetleniowe, które dostosowują się do naturalnego światła, możliwości są nieograniczone. Wraz z dalszym rozwojem technologii IoT, ich integracja w środowiskach szpitalnych obiecuje poprawę opieki nad pacjentem, poprawę wydajności operacyjnej i przyczynienie się do zrównoważonego systemu opieki zdrowotnej.

Podsumowując, rola IoT w monitorowaniu warunków środowiskowych w szpitalach jest świadectwem transformacyjnego potencjału technologii w opiece zdrowotnej. Wykorzystując rozwiązania IoT, szpitale mogą zapewnić bezpieczniejsze, bardziej komfortowe i wydajne środowisko zarówno dla pacjentów, jak i personelu, co stanowi znaczący krok naprzód w dążeniu do doskonałości w świadczeniu opieki zdrowotnej.

Sprawdź podobne artykuły:

2024-02-13T18:46:04+00:00
Go to Top