+50000

Ilość aparatury nadzorowanej
przez program Appmedica

45 mln zł

Roczna wartość przeglądów i napraw aparatury
nadzorowanych i koordynowanych w programie

20000

Roczna liczba zgłoszeń tworzonych
i procedowanych w Appmedica